Efekt odłożonego popytu - Polacy ruszyli po wycieczki