Kolejne wzmocnienie w Wakacje.pl – Dominik Miłowski wiceprezesem ds. produktu