Plan połączenia Wakacje.pl Spółka Akcyjna i PARKLOT Spółka z o.o.