PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI