Oświadczenie Wakacje.pl S.A. w związku z komunikatem UOKiK